MSC keurmerk

mscDe Marine Stewardship Council (MSC) is een internationale non-profit organisatie opgericht in 1997 die een keurmerk geeft aan duurzaam gevangen vissoorten. Consumenten kunnen MSC-gecertificeerde producten herkennen aan het blauwe MSC-keurmerk.

Hiervoor is de MSC-standaard voor duurzame visserij opgesteld. Deze standaard is tot stand gekomen in een omvangrijk internationaal proces van twee jaar (1997-1999) waarin experts uit de wetenschap, milieuorganisaties en de visserijsector samen de MSC-standaard voor duurzame visserij hebben gedefinieerd. Deze MSC-milieunorm voor duurzame visserij is geworteld in de gedragscode voor verantwoorde visvangst zoals opgesteld door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO, 1995).

Uitgangspunten:

De drie hoofdprincipes van de MSC-standaard voor duurzame visserij betreffen: 

1. De toestand van de vis- of schaal of schelpdier dierbestanden moeten gezond zijn en blijven.

2. De impact van de visserij op het ecosysteem moet beperkt zijn en blijven.

3. Het visserijbeheer moet goed georganiseerd zijn, aantoonbaar nageleefd en gecontroleerd worden. 

Ongeacht de grootte, het bereik, de soort, het vangstgebied of hoe intensief er gevist wordt, kan een visserij een aanvraag indienen om door een onafhankelijke certificeerder getoetst te worden aan de MSC-milieunorm. Indien een visserij voldoet aan de norm dan wordt de visserij gecertificeerd. Ondernemingen die het MSC-keurmerk op hun producten willen gebruiken, moeten vervolgens een certificaat van ketenbeheersing krijgen om de traceerbaarheid van de gecertificeerde vis te verzekeren.

Enkel wildgevangen vis komt in aanmerking voor MSC certificering. Voor duurzaam gekweekte vis zijn andere standaarden van toepassing. (zoals het ASC-keurmerk)