Shirely's Pearls
Hygiëne is belangrijk
Sinds 1995 moet elk bedrijf dat levensmiddelen bereidt of verhandelt een voedselveiligheidsplan hebben, dat is gebaseerd op HACCP. In zo’n plan staan processen beschreven die belangrijk zijn bij ontvangst, bereiding/productie, verpakken, opslag en transport. Hierbij worden ook de kritische controlepunten genoemd. Dit zijn de punten in een proces waarbij er iets kan misgaan met het product en waarvoor men een beheersmaatregel moet treffen.

Als ondernemer in de visindustrie dienen wij volgens deze regels te we
rken om veilig voedsel te produceren. U moet dan bijvoorbeeld denken aan de eisen op het gebied van de inrichting van de winkel of verkoopwagen, hygiëne, temperatuurregistratie en verkoop. De overheid maakt het mogelijk om zo’n voedselveiligheidsplan te beschrijven in een hygiënecode. Daarin staan alle eisen beschreven en wordt uitgelegd op welke manier het beste gewerkt kan worden om aan de eisen te voldoen. Dit bespaart u tijd en geld om voor uw eigen winkel, wagen of kraam een voedselveiligheidsplan te schrijven. De visdetailhandel kent al vanaf 1994 een hygiënecode